Речення, у якому є займенники.
А З малого джерела велика річка починається. (Нар. творч.)
Б Цибуля від семи недуг лікує. (Нар. творч.)
В Умій їздити, умій і доглядати. (Нар. творч.)
Г Кожний собі щастя кує. (Нар. творч.)
2. Відмінюються, як прикметники, усі займенники рядка
А котрий, твій, деякий, інший
Б себе, хтось, вони, ніхто
В будь-що, вона, наш, всякий
Г цей, я, самий, воно
3. Присвійними є всі займенники рядка
А мій товариш, наш будинок, з твого вікна, вашими стараннями
Б у свій час, його кімната, її котик, вихваляти себе
В їхній автомобіль, знайти їх, милуватися ними, його відсутність
Г котра година, стільки проблем, отой шлях, залишитися самому
4. Пишуться через дефіс усі займенники рядка
А ні/хто, казна/який, аби/який, де/що
Б аби/хто, будь/чий, котрий/сь, де/хто
В казна/що, будь/який, хтозна/що, невідь/який
Г де/котрий, аби/який, будь/що, чий/небудь
5. У непрямих відмінках мають інші основи, ніж у називному, усі займенники рядка
А я, скільки, жодний, чий
Б хто, що, ти, він
В уся, декілька, мій, котрийсь
Г самий, абиякий, той, чиє
6. Стоять у формі орудного відмінка всі займенники рядка
А нею, ніким, вона, себе
Б казна-чим, хтозна-яким, мною, чим
В ніхто, чим, ким, я
Г моїм, наш, цей, дехто
7. Установіть відповідність між виділеними в реченнях займенниками й синтаксичною роллю, яку вони виконують.
1 Я — не ти. (Т. Шевченко)
2 У всякої пташки — свої замашки. (Нар. творч.)
3 Хто землю удобрює, тому й земля повертає. (Нар. творч.)
4 Як сокіл змокне, то й ґава його вдзьобає. (Нар. творч.) А підмет
Б присудок
В додаток
Г означення
Д обставина

8. Установіть відповідність між займенниками та їх розрядами за значенням.

1 особові
2 вказівні
3 відносні
4 неозначені А хто, котрий, скільки, що
Б вони, ми, вона, ти
В хтось, деякий, будь-що, щось
Г оцей, такий, цей, стільки
Д весь, сам, кожний, інший

9. Запишіть речення, ставлячи займенники, що в дужках, у відповідну форму.
Ми знаємо: (вона) так багато на (наша) планеті, (вона) розлилася морями, вирує великими океанами. У природі (все) злагоджено досить надійно і стійко. Треба лише вміти жити з (вона) в дружбі, любити і шанувати (вона). (За І. Падалкою)
10. Провідмінюйте займенник наша.

Всего ответов: 2

Другие вопросы по Українськой мове

Знаешь правильный ответ?

Речення, у якому є займенники. А З малого джерела велика річка починається. (Нар. творч.) Б Цибуля в...

Вопросы по предметам