1. У якому рядку наведено дієприкметники?
А) Створено, вибито, замінено
Б) Створюючи, вибиваючи, замінивши
В) Створений, вибитий, замінений
Г) Створення, вибивання, заміна
2. Сурядними є всі сполучники в рядку:
А) Тому що, бо, щоб
Б) Але, зате, проте
В) Та, так що, якби
Г) А, коли, як
3. У якому рядку всі похідні прийменники складаються з двох слів?
А) Незалежно/від, в/наслідок, з/поміж
Б) Поруч/з, що/до, з/метою
В) О/крім, в/супереч, з/під
Г) Поруч/з, згідно/з, відповідно/до
4. Розтавте розділові знаки в реченні. Виконайте повний синтаксичний розбір речення. Над кожним словом надпишіть, якою частиною мови виражено:
В густому повітрі насиченому тліном і випарами ґрунту ясно й чисто горять берези (Виділене слово "ясно")
5. Напишіть твір-мініатюру на тему: "Якби я був чарівником".

Всего ответов: 1

Другие вопросы по Українськой мове

Знаешь правильный ответ?

1. У якому рядку наведено дієприкметники? А) Створено, вибито, замінено Б) Створюючи, вибиваючи, зам...

Вопросы по предметам