Прочитайте. Виконайте повний морфологічний розбір часток.

1. Тільки в праці життя і краса (М. Рильський). 2. Маю серце широкеє — ні з ким поділити (Т. Шевченко). 3. Сумління зрушить з місця навіть камінь (А. Листопад). 4. Не взявшись за сокиру, хати не зробиш (Нар. творчість). 5. Слово — то дивний витвір людини (І. Цюпа). 6. А вже на початку травня степ вбирається в зелені шати (В. Чемерис). 7. Голос криниці — чого ж ти замовк? (Л. Костенко) 8. Що за золота у вас дитина (А. Тесленко).

Всего ответов: 3

Другие вопросы по Українськой мове

Знаешь правильный ответ?

Прочитайте. Виконайте повний морфологічний розбір часток. 1. Тільки в праці життя і краса (М. Рильсь...

Вопросы по предметам