Виконайте синтаксичний розбір речення :Від фіолетового цвітіння вересу не сховатися ніде: ні в затінку дерева, ні на узліссі, ні в гущавині. Зразок Йду спокійно до лісу ( речення розповідне, неокличне, односкладне, означено-особове, повне, поширене, неускладнене) Йду - присудок дієслівний; Спокійно ( як ?) - обставина дії, виражена прислівником; До лісу ( куди?) - обставина, місця, виражена іменником з прийменником.

Всего ответов: 2

Другие вопросы по Українськой мове

Знаешь правильный ответ?

Виконайте синтаксичний розбір речення :Від фіолетового цвітіння вересу не сховатися ніде: ні в затін...

Вопросы по предметам