Запишіть речення, ставлячи, де потрібно, пропущені розділові знаки, поясніть їх.

1. По однім боці хвилювалося жито, по другім жовтіла глиняна круча з чубком червоних маків (М. Куліш).

2. Науці належить розум, а поезії споконвіку душа (В. Шевчук).

3. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину (Т. Шевченко).

4. Він любив землю, як пташка повітря, риба воду (М. Коцюбинський). (фото додати)

Всего ответов: 2

Знаешь правильный ответ?

Запишіть речення, ставлячи, де потрібно, пропущені розділові знаки, поясніть їх. 1. По однім боці хв...

Вопросы по предметам