1. Списати текст ,вставляючи пропущені букви та розділові знаки.

Тепло, що струмує з гнізда

Над хатою Леоніда К(каденюка) кружляє ле(и)лека. І не кружляє ...а коло за колом набирає ви(е)соту. Ніби потужні струмені теплого повітря підносят... його все ви..е. ви...е. Це те(и)пло, що струмує з гн...зда .Те(и)пло рідного дому. Це звідси ще (не)дужими крил...ми вилітав у самотн...й шлях майбутній космонавт. А лагідна нен...ка ,втерши х...стинкою сл...озу, ч...кала під яс...ном своє л...леченя на зміцнілих крилах. Струмені рідного гнізда піднімают.. .у(в)се ви...е і ви...е.І ось над т...плом землі над її блакитною ліні...ю гор...зонту здіймається (не) на крилах а на ракеті у зоряну висоту син А струмені рідного тепла супроводжують його і далі.З...мля тримається на теплі мат...ринської любові на вірності заповітам батьків на пр...тягальній силі рідного гн...зда.

2.Граматичне завдання.

а) виписати всі дієслова минулого часу.

б) розібрати іменник силі як частину мови.

Всего ответов: 1

Знаешь правильный ответ?

1. Списати текст ,вставляючи пропущені букви та розділові знаки. Тепло, що струмує з гнізда Над хато...

Вопросы по предметам