Складіть і запишіть речення, щоб вигук у ньому стояв у середині й вимовлявся з виразною окличною інтонацією

Всего ответов: 2

Знаешь правильный ответ?

Складіть і запишіть речення, щоб вигук у ньому стояв у середині й вимовлявся з виразною окличною інт...

Вопросы по предметам