1. Складним називається речення, в якому:
а) одна граматична основа;
б) дві і більше граматичних основ;
в) є другорядні члени речення;
2. Укажіть речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки:
а) Сонце підбилося вгору, і туман розвіявся.
б) Сонце вже звернуло з обіду, і хилиться на захід.
в) Сонце спускалося до обрію, і вся вулиця палахкотіла полум'ям.
3. Позначте рядок, у якому запропоновано складне речення.
а) Природа довершує нас і наші творіння.
б) Переді мною білів міст.
в) Ось мати вступила вбік, і таріль сонця зібрались у густій блакиті.
г) Вона блукала по вулицях, сиділа над Тібром.
4. Речення "Як мала у тебе сила то з гуртом єднайся ти" (розділові знаки пропущено) є:
а) спонукальним б) розповідним в) розповідним, складним;
г) спонукальним, складним.
5. Речення "Ми з тобою ішли і синіли поля" (розділові знаки упущено) є:
а реченням із однорідними присудками;
б реченням із однорідними підметами;
в) складним реченням з двома граматичними основами;
г) складним реченням з трьома граматичними основами.
6. Пряма мова береться:

а) в лапки;
б) в дужки;
в) в тире з обох боків
г) не виділяється розділовими знаками.
7. Котре з наведених речень відповідає схемі "ПМ", - СА. (деякі розділові знаки упущено):
а) Як тихо і затишно в хаті, матусю, промовила доня, давно так не було.
б) Козак, приклавши руки до серця, сказав гордо і велично будь, Україно, сильною та могутньою.
в) Як довго ми тебе чекали, прекрасна осене, шепотіли клени.
г) Він любив повторювати мова і пісня - то душа народу.
8. Котре з наведених речень відповідає схемі СА: "ПМ". (деякі розділові знаки упущено)
а) Який кущ наймиліший для серця українця можна почути запитання.
б) Козаки співали висип же, мила, високу могилу та посади, мила, червону калину.
в) Народ відповідав, що нема цвіту на всім світі, як на тій калині.
г) До нашого озерця підемо, риби наловимо сказав Ігоркові батько.
9. У котрому рядку записано речення з непрямою мовою? (деякі розділові знаки упущено)?
а) Пита земля мене, питають ріки, чи ти Вкраїні син, чи син на віки?
б) Життя мені всміхалося, а діти були тим весняним промінням, яке зігрівало моє серце говорив І. Франко.
в) Товариші сказали, що хліб без пісні - життя без душі.
г) Промовивши спокійно, лагідно і водночас із докором, він гірко всміхнувся і пішов геть.
10. Неправильно розставлено розділові знаки в реченні:
а) Максим Рильський закликав: "Як парость виноградної лози, плекайте мову!"
б) "Книги для мене необхідні, як хліб насущний", - говорив Т. Шевченко.
в) "У слова немає крил, але воно літає": говорить узбецьке прислів'я.
г) "Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати", - писав В. Симоненко.
11. Вкажіть схему, яка відповідає реченню: "Та не гавкай хоч ти мені жалівся дід" (розділові знаки упущено)
а) А: "ПМ?"
б) "ПМ," - СА.
в) "ПМ?" - СА.
12. Кожна репліка діалогу:
а) пишеться з нового рядка;
б) пишеться з нового рядка, перед нею ставиться тире;
в) пишеться з нового рядка і береться в лапки;
г) пишеться без лапок і без дужок.

Всего ответов: 2

Знаешь правильный ответ?

1. Складним називається речення, в якому: а) одна граматична основа; б) дві і більше граматичних осн...

Вопросы по предметам